A YooJooz csoport központja.

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ (CSED)

0 30

Reklám
gyermektámogatások

A családok támogatásáról (CSED, Gyed, Gyes, Anyasági segély) az 1998. évi LXXXIV törvény rendelkezik.

A CSED (korábban terhességi-gyermekágyi segély) minden olyan nőnek jár, aki a szülést megelőzően két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt megszületett a babája.

A családok támogatásáról (CSED, Gyed, Gyes, Anyasági segély) az 1998. évi LXXXIV törvény rendelkezik.

A CSED (korábban terhességi-gyermekágyi segély) minden olyan nőnek jár, aki a szülést megelőzően két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt megszületett a babája.

A CSED a biztosítás megszűnését követően csak abban az esetben jár, ha az anya a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl táppénz (illetőleg baleseti táppénz) folyósításának ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül. Az előzetes 180 napi biztosítási időbe bele lehet számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának idejét illetve a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét.

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság időtartamára (168 napon keresztül) jár és összege a napi átlagkereset 70 százaléka, melyet a táppénzszabályok szerint állapítanak meg.

Az ellátás napi összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget veszik figyelembe, amely után a biztosított szülő egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. A végkielégítés, prémium, jutalom összegét, valamint az egyéb nem rendszeres jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amelyre tekintettel adták. Az ellátás alapját az irányadó időszakban elért jövedelem alapján állapítják meg. Az irányadó időszak: a CSED-re való jogosultság első napját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a CSED-re való jogosultságot megelőző napig tart, ha a biztosítási idő folyamatos.

Ha az anya a szülést megelőző évben nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét a jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. A csecsemőgondozási díj összegéből nyugdíj, illetve egészségbiztosítási járulékot nem, kizárólag személyi jövedelemadó előleget vonnak.

A csecsemőgondozási díj megállapítása iránti igényt a munkáltatóhoz kell bejelenteni, amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhely.

  • ha az igény elbírálására a Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatósága (MÁK) az illetékes, akkor a MÁK;
  • ha nincs kifizetőhely, illetve az igénylő egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes Megyei (Fővárosi) Egészségbiztosítási Pénztár bírálja el és folyósítja.

 

Gyerekmegtakaritasok.hu – Tovább az eredeti cikkhez

Leave A Reply